Juhised kutseeksamite ja erialaste lõpueksamite korraldamisel

COVID-19 pandeemia on taandumas ja Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusega nr 143 lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust ning viia läbi ka riigieksameid, eksameid ja kutseeksameid.

Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud soovitused:
Juhised kutseksamite ja erialaste lõpueksamite korraldamisel  COVID–19 perioodil

Koostöös koolidega tuleb kokku leppida kutseeksamite korralduses, arvestades eelnimetatud juhiseid ja kohandades neid vastavalt iga konkreetse
kutseeksami eripärale. Juhime tähelepanu sellele, et üldine kontaktõppe piirang – õppijate rühm kuni 10 inimest, ei kehti kutseeksamitele:
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/eriolukord/vv_20143k.pdf

Õppetöö tuleb läbi viia turvalises keskkonnas:
Isikukaitse- ja desinfitseerimisvahendite tagamise korraldusest eksamite ja osalise kontaktõppe läbiviimiseks

Loe lähemalt: Terviseameti riskihinnangud COVID-19 piirangute leevendamise tingimustes mais-juunis 2020
HTMi ülevaade tähtsamatest aspektidest: https://www.hm.ee/et/koroona

Kevad 2020 kutseeksamite ajakava, uuendatud 15.05.20

Head 2019/2020 õppeaasta koolilõpetajad, kutse taotlejad!

Loodetavalt saavad kutseõppeasutused alates 25. maist lõpukursuste õppijad kooli kutsuda,  et alustada viimaste töödega  õppekava täitmiseks.

Et paremini vastata koolide ootustele,  tegime mõned muudatused kutseeksamite ajakavas.

Ajakava leiad siit: KE_ajakava_kevad_2020_avalik_15.05.20

 

Talv 2020

Talv 2020 kutseeksamite ajakava lae alla siin: KE_ajakava_talv 2020.

NB! Ajakava on koostatud kutse taotlejate arvu esialgse prognoosi alusel. Kutse andjal on õigus teha ajakavas muudatusi hindamiskomisjonide töö paremaks korraldamiseks, kui muutub taotlejate arv.

Kutseeksam on kutse andmise protsess, mille käigus kutset andev organ hindab isikul kutsealale vajalike kompetentsuste olemasolu.

Kutsestandardid

Sõidukite hoolduse ja remondi kutseala KUTSE ANDMISE KORD_09.12.2019

2020. aasta kevadise perioodi koolilõpetajate eksamid toimuvad mais ja juunis, koolide prognoosi lõpetajate arvu kohta kutsete lõikes ootame hiljemalt 28. veebruariks 2020.

Töömaailma kutse taotlejate avaldused on alati oodatud.

Kutseeksamile registreerimise avalduse esitamise tähtaeg on 10 kalendripäeva enne teooriaeksamit.

Avaldused ja esitatavad nõuded leiad koolilõpetajale SIIN , töömaailma ja mootorsõidukite kliimaseadmete käitlejale SIIN.

Kutseeksamite tasud

1. maist 2017 alustas Töötukassa kvalifikatsiooni saamise toetamise teenuse osutamist töötavale inimesele.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise teenus võimaldab hüvitada töötavale inimesele kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamisega seotud kulu – kutsetunnistus, pädevustunnistus, sertifikaat, juhtimisõigust tõendav dokument. Kvalifikatsiooni saamisega seotud kulu hüvitatakse avalduse, kuludokumentide ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi alusel.

Kvalifikatsiooni saamise toetamise kohta leiad rohkem infot Töötukassa kodulehel, SIIN.